Digitale vaardigheden in het hoger onderwijs

Digitale vaardigheden in het hoger onderwijs

Overal in Vlaanderen en Brussel kan je deze week kennis maken met de creatieve mogelijkheden van het digitale tijdens de digitale week. Een uitgelezen moment om het digitaal opleidingsaanbod onder de loep te nemen.

Digital or out

Digitale skills, en zeker “Artificial Intelligence”, zullen de toekomst bepalen. Vlaanderen mag die boot niet missen. Meer inspanningen zijn noodzakelijk om digitale vaardigheden en artificiële intelligentie een sterkere en prominente rol te geven in onderwijs om de competitiviteit van Vlaanderen te versterken. De nood voor dat laatste werd vorige week nog eens bewezen gezien het Wereld Economisch Forum de competitiviteitsgraad van ons land opnieuw verlaagd en voornamelijk door slechte punten op ICT.

De belangstelling voor digitale opleidingen wordt steeds groter, we moeten hierin investeren. Het voorbeeld van de Hogeschool West-Vlaanderen met een opleiding digitale kunsten en videogames, toont het mogelijk succes hiervan aan. Die bewuste opleiding staat namelijk in de wereldtop.

Artificiële intelligentie nodig op de arbeidsmarkt

Tal van experts zijn het erover eens dat artificiële intelligentie een evolutie zal teweegbrengen die op zijn minst gelijkaardig zal zijn aan die van het internet of van de smartphone. De arbeidsmarkt is vragende partij voor meer en sterkere digitale skills, en in het bijzonder rond AI. Nu, vandaag al hebben ondernemingen nood aan profielen met een expertise in AI en die nood zal alleen maar groeien. Volgens Agoria, de Vlaamse technologiefederatie, zouden we tegen 2020 nood hebben aan 7.000 AI-experts. Gelet op de huidige evoluties en studenten zullen we hoogstwaarschijnlijk binnen twee jaar ongeveer 4.000 AI-experts te kort hebben.

Hoger onderwijs neemt de handschoen op maar….

Gelukkig is er binnen ons hoger onderwijs meer aandacht voor AI. Zo telt de master-na-masteropleiding Artificiële Intelligentie aan de KU Leuven dit academiejaar 259 inschrijvingen, wat de helft meer is dan het jaar voordien. In totaal waren er 500 aanvragen. Aan de Vrije Universiteit Brussel is er specialisatie in artificiële Intelligentie mogelijk binnen de master computerwetenschappen, aan de UHasselt komt er eveneens zo een  afstudeerrichting. De UGent van haar kant overweegt het aanbod te structureren.

In andere landen, met buurland Nederland voorop, zijn er vandaag al globale, volwaardige opleidingen in artificiële Intelligentie. De Vlaamse universiteitsstudenten vragen hier ook naar. Vandaag zien we echter eerder een versnippering over verschillende opleidingen binnen ons Hoger onderwijs. We hebben nood aan kennis in de breedte, waarbij verschillende opleidingen een basis in AI meekrijgen, en in de diepte, met een volwaardige AI-opleiding zowel bachelor als master.

De werkelijkheid gaat sneller dan het plan. We mogen in Vlaanderen deze boot niet missen.

2018-10-23T09:26:15+00:00