Het belang van onderwijs

Onderwijs verandert de wereld.

24 september: de dag dat ik mijn eed mocht afleggen in het Vlaams Parlement voor Herman De Croo. Ik zal het goede werk van mijn voorgangers in de commissie onderwijs verderzetten. En vooral werken rond Hoger onderwijs. Net zoals tal van studenten, ging ook ik dus afgelopen week vol goede moed van start. Een voorrecht en een geweldige kans. In dit stukje geef ik geen uitgebreide analyse over het onderwijs maar leg ik graag uit waarom ik persoonlijk onderwijs belangrijk vind.

Onderwijs als echte motor van voortuitgang
Kwaliteitsvol onderwijs is de beste verzekering voor onze toekomst. Niet alleen voor de student maar ook voor de samenleving, voor de economie, voor de wetenschap. Een gezonde samenleving heeft een performant onderwijs. Onderwijs is namelijk veel meer dan leerlingen op schoolbanken of studenten in auditoria. Onderwijs betekent zelfontplooiing, burgerparticipatie, sociale mobiliteit, levenslang leren & innovatie.

Education is the most powerful weapon you can use to change the world.” — Nelson Mandela

Zelfontplooiing
Onderwijs zorgt ervoor dat iedereen aangemoedigd wordt zijn talenten te ontdekken en daarin te excelleren. Iedereen is het eens over het belang van goed onderwijs. Het geeft jongeren immers een grote bagage mee voor het leven. In een wereld die steeds complexer wordt, is er nood aan een veeleisend onderwijssysteem.

Naast het gezin vormt het onderwijs een belangrijk aspect van de leefomgeving van kinderen en jongeren. Naar school gaan is meer dan leren lezen, schrijven en rekenen. Naast de basisvaardigheden worden kinderen en jongeren ondergedompeld in een bad van ervaringen dat veel verder rijkt. Tijdens een schoolcarrière leren leerlingen en studenten samenwerken, omgaan met diversiteit, ontwikkelen ze een kritische blik en maken ze zich sociale vaardigheden eigen. Het is een veilige en stimulerende omgeving om zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Burgerparticipatie
Door een kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden, wordt er zo vroeg mogelijk ingezet op participatie. Kleuters spelen samen zonder onderscheid van ras of kleur, jongeren gaan kritisch denken en ieders creativiteit wordt gestimuleerd. Van de kleuterklas naar de lagere en middelbare school, over hoger onderwijs en later, staat leren en doen centraal. Leren een leven lang is niet alleen van belang voor het concurrentievermogen, de arbeidsmarkt of een eigen bedrijf te starten, maar ook voor sociale integratie, actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. Onderwijs biedt jongeren een toekomstperspectief.

Sociale mobiliteit
Elk kind heeft recht op een kwaliteitsvolle en bereikbare school, ongeacht herkomst of achtergrond. Want goed onderwijs zorgt voor opwaartse sociale mobiliteit bij kwetsbare kinderen en jongeren. Het verlagen van de leerplichtleeftijd zou daar nog meer aan bijdragen. Zo krijgt iedereen gelijke onderwijskansen, wordt talent gedetecteerd en halen leerlingen er het maximale uit.

Onderwijs creëert kansen. Studenten verschillen in achtergrond. Dat kan gaan over taal, over cultuur, over boeken, over afkomst en ga zo maar door. Onderwijs zorgt ervoor dat iedere student dezelfde kansen krijgt, dat iedereen zich kan ontplooien, kan klimmen op de sociale ladder en haar/zijn plaats in de arbeidsmarkt kan veroveren.

Innovatie
Onderwijs staat voor innovatie en emancipatie. De samenleving stelt steeds nieuwe eisen. Interdisciplinair onderwijs en onderzoek bieden een antwoord op complexe maatschappelijke uitdagingen waar we samen voorstaan.

Vlaanderen heeft geweldige universiteiten waar wereldwijde doorbraken werden gerealiseerd. Heel wat ontdekkingen en nieuwe technieken die ons dagelijkse leven of onze wereldvisie ingrijpend hebben veranderd, vinden hun oorsprong in het werk van Belgische wetenschappers. Denk maar aan IVF, de anticonceptiepil, bakeliet, fotonica; én waar vandaag de dag wereldtoppers zitten zoals Hugo Thienpont, een gerenommeerd pionier die getipt werd voor de Nobelprijs.

Levenslang leren
De maatschappij evolueert aan een snel tempo. Wat vandaag revolutionair is, schrijft men morgen al af als achterhaald. Enkel door levenslang leren mogelijk te maken, specialisten te blijven bijscholen, ervoor te zorgen dat experten blijven excelleren in hun vak, blijft dit tempo houdbaar en kan digitalisering zich verder zetten. Hiervoor is een nieuwe balans nodig tussen het maken van carrière en op gepaste momenten terugkeren naar de schoolbanken. Zo zou een ingenieur aangemoedigd moeten worden om tijdens zijn loopbaan regelmatig terug naar de universiteit te trekken, zouden werkgevers en onderwijsinstellingen dit mogelijk moeten maken en mag levenslang leren geen taboe zijn.

Investeren in onderwijs en innovatie, is investeren in de toekomst. Onderwijs gaat verder dan educatie, het waarborgt het maatschappelijk welzijn en de menselijke ontplooiing van elk individu. Samen leren en leven is platform waar burgers waarden delen en een bron van sociale cohesie. Kwaliteitsvol onderwijs is en blijft de motor van onze maatschappij.

2018-10-02T11:16:41+00:00